Rezultatul selectiei dosarelor concurs recrutare contractuali 17.07.2019

Nr. 6354/09.07.2019
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 17.07.2019, pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale, pe perioada determinată
Nr. crt. Nr. dosar Numele şi prenumele candidatului Funcţia pentru care a candidat Rezultatul selecției Motivul respingerii Temei legal
1 5837/27.06.2019 Cîrciumaru Florentina Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
2 5871/28.06.2019 Ștefan Corina-Daniela Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
3 5876/28.06.2019 Gaciu Cristian Ionuț Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
4 6120/04.07.2019 Neață Octavian Dănuț Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
5 6130/04.07.2019 Gheorghe Mihaela Ana Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
6 6195/05.07.2019 Cojocaru Gheorghe Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
7 6292/08.07.2019 Văsii Răzvan Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
8 6301/08.07.2019 Vrăjitoru George Cătălin Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
9 5830/27.06.2019 Borontea Ioana Cornelia Medic veterinar, grad profesional III
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
10 6194/05.07.2019 Marinescu Lorena Dorina Medic veterinar, grad profesional III
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
11 5895/28.06.2019 Diorescu Maria Francesca Medic veterinar, grad prof. debutant
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
12 6271/08.07.2019 Pavel Alexandru Mihail Medic veterinar, grad prof. debutant
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
13 5828/27.06.2019 Andrei Ioana Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
14 6017/02.07.2019 Apostu Ștefan Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
15 6280/08.07.2019 Vînătoru Răzvan Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
16 6197/05.07.2019 Bârnă Ion Asistent veterinar, grad profesional II
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis
17 6209/05.07.2019 Dumitrescu Cristinel Vasilică Asistent veterinar, grad profesional II
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) Admis

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17.07.2019, ora 1100 la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 09.07.2019, ora 1630 la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.
COMISIA DE CONCURS :
Președinte: Dr. Tiță Ștefăniță
Membru: Dr. Florescu Cătălin
Membru: Dr. Necșuțu Jenel Secretarul comisiei de concurs:
Jr. Minoiu Simona