REZULTATUL selectării dosarelor pentru examenul din data de 27.05.2019

4561/20.05.2019

REZULTATUL
selectării dosarelor pentru examenul din data de 27.05.2019, organizat în vederea promovarii în gradul profesional imediat superior pentru funcţii publice de execuție
din cadrul D.S.V.S.A .Dolj

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit a) și art. 50 alin (1) din HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor.

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
1. OLTEANU VIRGIL ADMIS
2. IONESCU CONSTANTIN ADMIS
3. NEDELCU ROXANA ADMIS
4. ANGHEL MARIA MIHAELA ADMIS
5. BÎTÎCU AURA NICULINA ADMIS
6. POPA IOANA ADMIS

Contestaţiile privind rezultatele obţinute la selecţia dosarelor se depun în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.

Proba scrisă va avea loc pe data de 27.05.2019 ora 1100 la sediul D.S.V.S.A. Dolj.

COMISIA DE EXAMEN COMISIA DE EXAMEN
Presedinte: Dr.Budică Costin

Membrii: Dr. Moraru Vicențiu

reprezentant ANFP-Lupu Daniela -consilier Instituția Prefectului județul Dolj

-Secretar: jr. Minoiu Simona

Afișat la avizierul D.S.V.S.A. Dolj, azi 20.05.2019, ora 1430, cu precizarea termenului în care se poate depune contestaţie, respectiv până la data de 21.05.2019, ora 1430.