Rezultat proba interviu promovare in grad f.p.

Nr. 4810 / 28.05.2019

REZULTATUL

interviului pentru examenul organizat pentru promovarea în grad profesional din data de 27.05.2019 proba scrisă și în data de 28.05.2019

Având în vedere prevederile art. 61 alin.(4) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele la proba interviu:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultatul
1. OLTEANU VIRGIL 85 ADMIS
2. IONESCU CONSTANTIN
75 ADMIS
3. NEDELCU ROXANA 78 ADMIS
4. ANGHEL MARIA MIHAELA 75 ADMIS
5. BÎTÎCU AURA NICULINA 80 ADMIS
6. POPA IOANA 78 ADMIS

Afişat astăzi, 28.05.2019, ora 1430 la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj.
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

COMISIA DE EXAMEN

Presedinte: Dr.Budică Costin

Membrii: Dr. Moraru Vicențiu

reprezentant ANFP-Lupu Daniela -consilier Instituția Prefectului județul Dolj

Secretar: jr. Minoiu Simona