Nr. 10.ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ

Nr. 4784/27.05.2019

A N U N Ţ
privind rezultatul
probei scrise pentru examenul de promovare in grad profesional
D.S.V.S.A. Dolj din data de 27.05.2019

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care susține examenul Punctajul probei scrise Rezultatul
1. OLTEANU VIRGIL Consilier, grad profesional superior 81 ADMIS
2. IONESCU CONSTANTIN
Consilier, grad profesional superior 69 ADMIS
3. NEDELCU ROXANA Consilier, grad profesional superior 75 ADMIS
4. ANGHEL MARIA MIHAELA Consilier, grad profesional superior 74 ADMIS
5. BÎTÎCU AURA NICULINA Consilier, grad profesional superior 76 ADMIS
6. POPA IOANA Consilier, grad profesional superior 74 ADMIS

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Interviul se va susține în data de 28.05.2019 la sediul D.S.V.S.A. Dolj.
Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

 Afişat astăzi, 27.05.2019, ora 1540 la sediul DSVSA Dolj, și pe site-ul instituției.

Secretar: Minoiu Simona