Informare de presa

INFORMARE DE PRESĂ

Controale  efectuate de D.S.V.S.A. Dolj  în perioada 04 – 08.02.2019

  

În perioada de referință, inspectori din cadrul D.S.V.S.A. Dolj , ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dolj si C.J.P.C. au efectuat controale și verificări tematice și fizice în unități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate pe raza teritorială a județului  Dolj pentru a verifica modul de asigurare a conformității cu cerințele legislației în vigoare în domeniile alimentar și al sănătății şi bunăstării animalelor.

Au fost efectuate  20 controale  la laboratoare de patiserie ;cofetarii; restaurante , cu echipe ale Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dolj  si C.J.P.C. , în cadrul tematicii cuprinzând verificarea autenticităţii produselor din lapte; acţiunea a avut ca punct de plecare constatarea repetată a utilizării adaosurilor de grăsimi vegetale (aşa-numitele „specialităţi din lapte de vacă”) ca materie primă la fabricarea diferitelor sortimente de produse proaspete de patiserie (pateuri, plăcintă, impropriu etichetate „cu brânză”);

În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate;

–  14 sancțiuni contravenționale în cuantum de  41000 lei ,

-o ordonanţă de suspendare temporară a activității pentru 30 zile,

– 12 avertismente pentru;

○ nerespectarea normelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind igiena spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalațiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru folosite

○ nerespectarea destinației spațiilor alocate activităților;

○ nedeclararea în denumirea produselor de patiserie şi în lista ingredientelor a adaosului de grăsimi de origine vegetală (etichetare necorespunzătoare a produselor finite, neafișarea la loc vizibil a listei cu ingrediente şi alergeni);

=fără să ofere toate informațiile necesare consumatorilor (absenţa din lista de ingrediente a specialității pe bază de grăsimi vegetale, care a fost utilizată în procesul de fabricație).

Responsabil comunicare

Dr. RETEA Costica ,0728286333