CENTRALIZATOR FINAL CONCURS – 17.07.2019

Centralizator final nominal al rezulatatelor
concursului organizat în data de 17.07.2019 proba scrisă și în data de 19.07.2019 proba interviu pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale, pe perioada determinată

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj
proba scrisă Punctaj
interviu Punctaj
final Rezultatul final
1 Cîrciumaru Florentina 84,33 80 82,16 ADMIS
2 Ștefan Corina-Daniela 73,33 79 76,16 ADMIS
3 Gaciu Cristian Ionuț 82,33 76 79,16 ADMIS
4 Neață Octavian Dănuț 0 – – RESPINS
5 Gheorghe Mihaela Ana 32 – – RESPINS
6 Cojocaru Gheorghe 30 – – RESPINS
7 Văsii Răzvan 16 – – RESPINS
8 Vrăjitoru George Cătălin 77 82 79,50 ADMIS
9 Borontea Ioana Cornelia 81,33 59,33 70,33 ADMIS
10 Marinescu Lorena Dorina 86,33 73 79,66 ADMIS
11 Diorescu Maria Francesca 70,33 73 71,66 ADMIS
12 Pavel Alexandru Mihail ABSENT – – RESPINS
13 Andrei Ioana 82 80 81 ADMIS
14 Apostu Ștefan 53,33 69 61,16 ADMIS
15 Vînătoru Răzvan 6,33 – – RESPINS
16 Bârnă Ion 26,33 – – RESPINS
17 Dumitrescu Cristinel Vasilică 12 – – RESPINS

COMISIA DE CONCURS :

Președinte: Dr. Tiță Ștefăniță

Membru: Dr. Florescu Cătălin

Membru: Dr. Necșuțu Jenel

Secretarul comisiei de concurs:
Jr. Minoiu Simona