Afisare rezultate proba scrisa concurs Ordinul 64

Rezultatul probei scrise
la concursul organizat în data de 17.07.2019 pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale, pe perioada determinată
Având în vedere prevederile din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor generale de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia pentru care a candidat Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 Cîrciumaru Florentina Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 84,33 ADMIS
2 Ștefan Corina-Daniela Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 73,33 ADMIS
3 Gaciu Cristian Ionuț Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 82,33 ADMIS
4 Neață Octavian Dănuț Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 0 RESPINS
5 Gheorghe Mihaela Ana Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 32 RESPINS
6 Cojocaru Gheorghe Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 30 RESPINS
7 Văsii Răzvan Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 16 RESPINS
8 Vrăjitoru George Cătălin Medic veterinar, grad profesional I
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 77 ADMIS
9 Borontea Ioana Cornelia Medic veterinar, grad profesional III
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 81,33 ADMIS
10 Marinescu Lorena Dorina Medic veterinar, grad profesional III
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 86,33 ADMIS
11 Diorescu Maria Francesca Medic veterinar, grad prof. debutant
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 70,33 ADMIS
12 Pavel Alexandru Mihail Medic veterinar, grad prof. debutant
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) ABSENT RESPINS
13 Andrei Ioana Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 82 ADMIS
14 Apostu Ștefan Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 53,33 ADMIS
15 Vînătoru Răzvan Asistent veterinar, grad profesional IA
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 6,33 RESPINS
16 Bârnă Ion Asistent veterinar, grad profesional II
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 26,33 RESPINS
17 Dumitrescu Cristinel Vasilică Asistent veterinar, grad profesional II
(Ord. ANSVSA nr.64/2007) 12 RESPINS
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, conform prevederilor legale, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 18.07.2019, ora 0930 la sediul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.
COMISIA DE CONCURS :
Președinte: Dr. Tiță Ștefăniță
Membru: Dr. Florescu Cătălin
Membru: Dr. Necșuțu Jenel

Secretarul comisiei de concurs:
Jr. Minoiu Simona