Afisare rezultat interviu concurs Ordinul 64

Nr. 6979/19.07.2019

Rezultatul probei interviu
la concursul organizat în data de 17.07.2019 proba scrisă și în data de 19.07.2019 proba interviu pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale, pe perioada determinată

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj
interviu Rezultatul final
1 Cîrciumaru Florentina 80 ADMIS
2 Ștefan Corina-Daniela 79 ADMIS
3 Gaciu Cristian Ionuț 76 ADMIS
4 Vrăjitoru George Cătălin 82 ADMIS
5 Borontea Ioana Cornelia 59,33 ADMIS
6 Marinescu Lorena Dorina 73 ADMIS
7 Diorescu Maria Francesca 73 ADMIS
8 Andrei Ioana 80 ADMIS
9 Apostu Ștefan 69 ADMIS

COMISIA DE CONCURS :

Președinte: Dr. Tiță Ștefăniță

Membru: Dr. Florescu Cătălin

Membru: Dr. Necșuțu Jenel

Secretarul comisiei de concurs:
Jr. Minoiu Simona

Afişat astăzi, 19.07.2019, ora 1350 la sediul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.